Процесирани избирачки места   100% = 2976 од 2976
Процесирани избирачки места
Општина Статус Проценти Број на избирачки места
АЕРОДРОМ завршен во прв круг 100,00% 77 од 77
АРАЧИНОВО завршен во втор круг 100,00% 8 од 8
БЕРОВО завршен во втор круг 100,00% 16 од 16
БИТОЛА завршен во втор круг 100,00% 152 од 152
БОГДАНЦИ завршен во втор круг 100,00% 10 од 10
БОГОВИЊЕ завршен во прв круг 100,00% 30 од 30
БОСИЛОВО завршен во прв круг 100,00% 18 од 18
БРВЕНИЦА завршен во втор круг 100,00% 18 од 18
БУТЕЛ завршен во втор круг 100,00% 31 од 31
ВАЛАНДОВО завршен во прв круг 100,00% 23 од 23
ВАСИЛЕВО завршен во прв круг 100,00% 17 од 17
ВЕВЧАНИ завршен во прв круг 100,00% 3 од 3
ВЕЛЕС завршен во втор круг 100,00% 73 од 73
ВИНИЦА завршен во прв круг 100,00% 30 од 30
ВРАПЧИШТЕ завршен во втор круг 100,00% 27 од 27
ГАЗИ БАБА завршен во прв круг 100,00% 78 од 78
ГЕВГЕЛИЈА завршен во прв круг 100,00% 35 од 35
ГОСТИВАР завршен во втор круг 100,00% 89 од 89
ГРАДСКО завршен во прв круг 100,00% 10 од 10
ДЕБАР завршен во прв круг 100,00% 24 од 24
ДЕБАРЦА завршен во втор круг 100,00% 28 од 28
ДЕЛЧЕВО завршен во втор круг 100,00% 33 од 33
ДЕМИР КАПИЈА завршен во прв круг 100,00% 11 од 11
ДЕМИР ХИСАР завршен во прв круг 100,00% 40 од 40
ДОЈРАН завршен во прв круг 100,00% 8 од 8
ДОЛНЕНИ завршен во втор круг 100,00% 39 од 39
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ завршен во втор круг 100,00% 39 од 39
ЖЕЛИНО завршен во прв круг 100,00% 26 од 26
ЗЕЛЕНИКОВО завршен во прв круг 100,00% 15 од 15
ЗРНОВЦИ завршен во прв круг 100,00% 4 од 4
ИЛИНДЕН завршен во прв круг 100,00% 19 од 19
ЈЕГУНОВЦЕ завршен во втор круг 100,00% 20 од 20
КАВАДАРЦИ завршен во втор круг 100,00% 54 од 54
КАРБИНЦИ завршен во втор круг 100,00% 16 од 16
КАРПОШ завршен во втор круг 100,00% 62 од 62
КИСЕЛА ВОДА завршен во прв круг 100,00% 68 од 68
КИЧЕВО завршен во прв круг 100,00% 106 од 106
КОНЧЕ завршен во прв круг 100,00% 10 од 10
КОЧАНИ завршен во втор круг 100,00% 56 од 56
КРАТОВО завршен во прв круг 100,00% 35 од 35
Општина Статус Проценти Број на избирачки места
КРИВА ПАЛАНКА завршен во прв круг 100,00% 44 од 44
КРИВОГАШТАНИ завршен во прв круг 100,00% 13 од 13
КРУШЕВО завршен во прв круг 100,00% 22 од 22
КУМАНОВО завршен во втор круг 100,00% 128 од 128
ЛИПКОВО завршен во прв круг 100,00% 26 од 26
ЛОЗОВО завршен во втор круг 100,00% 9 од 9
МАВРОВО И РОСТУША завршен во прв круг 100,00% 34 од 34
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА завршен во прв круг 100,00% 14 од 14
МАКЕДОНСКИ БРОД завршен во прв круг 100,00% 51 од 51
МОГИЛА завршен во втор круг 100,00% 23 од 23
НЕГОТИНО завршен во прв круг 100,00% 25 од 25
НОВАЦИ завршен во прв круг 100,00% 23 од 23
НОВО СЕЛО завршен во прв круг 100,00% 19 од 19
ОХРИД завршен во прв круг 100,00% 73 од 73
ПЕТРОВЕЦ завршен во прв круг 100,00% 16 од 16
ПЕХЧЕВО завршен во прв круг 100,00% 9 од 9
ПЛАСНИЦА завршен во прв круг 100,00% 5 од 5
ПРИЛЕП завршен во прв круг 100,00% 132 од 132
ПРОБИШТИП завршен во прв круг 100,00% 44 од 44
РАДОВИШ завршен во прв круг 100,00% 40 од 40
РАНКОВЦЕ завршен во прв круг 100,00% 13 од 13
РЕСЕН завршен во втор круг 100,00% 47 од 47
РОСОМАН завршен во прв круг 100,00% 10 од 10
САРАЈ завршен во прв круг 100,00% 34 од 34
СВЕТИ НИКОЛЕ завршен во прв круг 100,00% 33 од 33
СОПИШТЕ завршен во прв круг 100,00% 13 од 13
СТАРО НАГОРИЧАНЕ завршен во втор круг 100,00% 38 од 38
СТРУГА завршен во втор круг 100,00% 78 од 78
СТРУМИЦА завршен во прв круг 100,00% 77 од 77
СТУДЕНИЧАНИ завршен во втор круг 100,00% 21 од 21
ТЕАРЦЕ завршен во втор круг 100,00% 25 од 25
ТЕТОВО завршен во втор круг 100,00% 92 од 92
ЦЕНТАР завршен во втор круг 100,00% 66 од 66
ЦЕНТАР ЖУПА завршен во прв круг 100,00% 15 од 15
ЧАИР завршен во втор круг 100,00% 62 од 62
ЧАШКА завршен во прв круг 100,00% 29 од 29
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО завршен во втор круг 100,00% 13 од 13
ЧУЧЕР - САНДЕВО завршен во прв круг 100,00% 14 од 14
ШТИП завршен во прв круг 100,00% 69 од 69
ШУТО ОРИЗАРИ завршен во прв круг 100,00% 19 од 19
Интерактивна мапа на Република Македонија
Статистички информации
Вкупно
Регистрирани гласачи 1.743.403
Вкупен број на избирачки места 2.976
 
Број на избирачки места од кои пристигнале податоци (без ЗРЛ) 2.976 / 100,00%
Вкупно гласале во избирачките места од кои пристигнале податоци 1.129.840
Број на важечки гласачки ливчиња 1.091.053
Број на неважечки гласачки ливчиња 38.787
Одѕив на гласачи од избирачките места од кои пристигнале податоци 64,81%
Одѕив
Вкупно
Регистрирани гласачи (ИМ каде се гласа)
Вкупен број на избирачки места
 
Број на избирачки места од кои пристигнале податоци (без ЗРЛ)
Вкупно гласале во избирачките места од кои пристигнале податоци
Одѕив на гласачи од избирачките места од кои пристигнале податоци

Одберете општина за да Ви се прикажат резултати
Основни изборни единици